Du er her  » Arrangementer Udskriv

Sekretariatet
Advokat Jacob Hjortshøj
Bech-Bruun Advokatfirma
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
  
Tlf. 72 27 00 00
Fax 72 27 00 27
dfs@bechbruun.com
 
 
 

Arrangementer


Efteråret 2023:


11. september 2023 - afholdes hos Bech-Bruun

Med emnet:

Investeringsscreeningsloven: Anvendelsesområde, seneste ændringer og erfaringer fra de første to år med loven 

 

 

Tidligere arrangementer
 

27. februar 2023 Selskabers ansvarsfriholdelseserklæringer - Nyt om D&O-forsikring v/Camila Søbjerg Nielsen og Niels Kornerup, Bech-Bruun og Louise Buch Harmsen, AON

16. november 2022 Måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i ledelsen v/Annette Norup Thomsen fra Erhvervsstyrelsen, Ulrik Jarlov fra Ørsted A/S og Pernille Dalhoff fra Kromann Reumert
 
7. september 2022 ESG og CbC rapportering v/partner Susanna Bjerrum Poulsen og partner Susanne Stormer fra PwC
 
22. maj 2022 Medarbejderrepræsentation - udfordringer og seneste praksis v/Shaina Jabbar, Christensen Partners, Søren Corfixsen Whitt, Erhvervsstyrelsen og Søren Thor Jensen, Novo Nordisk A/S
 
3. marts 2022 Hybride kapitalinstrumenter v/Kasper Resen Steenstrup, Danske Bank, samt Tobias Linde og Niels Bang, Gorrissen Federspiel
 
5. oktober 2021 Koncernretten under udvikling v/Søren Friis Hansen, Professor, Copenhagen Business School
 
19. maj 2021 Aktuel selskabsret: 
Selskabsretlig update ved Søren Corfixsen Whitt og Jesper Lau Hansen
Opfølgning på forårets generalforsamlinger ved Klaus Søgaard
 
28. maj 2020 Selskabs- og børsret i lyset af Covid-19; Generalforsamlinger ved Klaus Søgaard, Udbytteforbuddet set i et bredere perspektiv ved Jesper Lau Hansen, Børsretlig vinkel ved Thomas Holst-Laursen 

12. november 2019 SHRD II (EU's Second Shareholder Rights Directive) v/Ken L. Bechmann, Annette Norup Thomsen, Lene Holst Nielsen og Rikke Schiøtt
 
28. maj 2019 Nyeste tendenser inden for ledelsesansvar v/Advokat Carsten Fode
 
4. februar 2019 Takeovers - mellem selskabsret og børsret v/Advokat Dan Moalem, Anne Bruun og Nanna Haahr Kristensen
 
3. december 2018 Aktionærrettighedsdirektivet og dets implementering v/seniorchefkonsulent Lars Hammer, kontorchef Søren Corfixsen Whitt og advokat Klaus Søgaard

13. september 2018 Nyheder indenfor Fondsretten - bestyrelsesansvar samt fortolkning og ændring af formål v/Finn Overgaard, Jens Lund Mosbek og Jacob Ølgaard
 
24. maj 2018 Cross Border Fusioner v/Niels Bang og Jesper Lau Hansen
 
14. marts 2018 Bestyrelsesevaluering - anbefalinger, gennemførelse og resultater v/Lars Frederiksen og Søren Thor Jensen  
29. november 2017 Parken-sagen v/Andro Vrlic og Jakob Lund Poulsen
 
29. september 2017 Selskabsloven 100 år - heldagskonference 
 
12. september 2017 Reelle ejere v/Camilla Hesselby, Jonas Drachmann Gram, Søren Thor Jensen og Ole Bo Ketelsen
 
9. maj 2017 Ændringen af aktionærrettighedsdirektivet v/Jesper Lau Hansen og Steen Thomsen
 
7. marts 2017 God Fondsledelse - fondsseminar i samarbejde med CBS, Komitéen for god Fondsledelse og Københavns Universitet
 
25. januar 2017 Aktionærlån og selvfinansiering v/Niels Bang og Henrik Steffensen
 
23. november 2016 MAR - ny direkte EU-regulering af børsområdet v/Henrik Kurtmann og Anne Pindborg
 
4. oktober 2016 Bestyrelsesudvalg og bestyrelsesopgaver i lyset af den nye revisorlov v/Birgit Aagaard-Svendsen, Kim Füchsel og Victor Kjær
 
3. maj 2016 Erhvervsdrivende Fonde v/Professor Rasmus Feldthusen og underdirektør i Erhvervsstyrelsen Lars Bunch
 
31. marts 2016      Bestyrelsesansvar v/Advokaterne Lotte Eskesen og Morten Samuelsson
21. januar 2016 Kursmanipulation v/Professor, dr.jur. Jesper Lau Hansen og Advokat Arvid Andersen

2. november 2015 Årsregnskabsloven v/Henrik Steffensen, partner i PwC
 
9. september 2015 Aktionærrettighedsdirektivet v/Professor, dr.jur. Jesper Lau Hansen og Professor, Ph.D. Steen Thomsen
 
27. maj 2015 De børsnoterede selskabers generalforsamlingssæson 2015 v/Advokat Klaus Søgaard
 
18. marts 2015 Selskabsretten set fra en dommers perspektiv v/Højesteretsdommer, Professor, dr.jur. Jan Schans Christensen
 
21. januar 2015 Erhvervsdrivende Fonde og god fondsledelse
 
3. december 2014 Dansk selskabsledelse - et godt system under pres? Halvdagskonference i samarbejde med Københavns Universitet.
 
26. maj 2014 Forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde - overblik over de foreslåede regler v/Lars Bunch, Kontorchef i Erhvervsstyrelsen. 
 
5. marts 2014 Engelsk selskabsret v/Advokat Vanessa Knapp i fællesskab med FOCOFIMA.
 
8. januar 2014 Diversitet v/Professor Casper Rose, CBS, Helle Bjørnskov Fisher, Company Secretary, Carlsberg og Erhvervsjuridisk direktør Lisbeth Dyerberg, Erhvervs- og Vækstministeriet
 
30. oktober 2013 Tysk selskabsret og undersøgelse af Centros-effekten v/Professor Georg Ringe, CBS.
 
25. september 2013 Et marked for markeder v/Hans-Ole Jochumsen, Executive Vice President, Transactions Services Nordics, Nasdaq OMX
 
11. september 2013 Corporate Governance v/Advokat Marianne Philip, Kromann Reumert og
Mæglings-og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd v/Mads
Øvlisen
 
13. maj 2013 Nyheder i selskabsretten v/Kontorchef i Erhvervsstyrelsen Lars Bunch
 
16. april 2013 Erhvervsdrivende Fonde v/Finn Meyer, KPMG hos Gorrissen Federspiel i samarbejde med Danske Bestyrelsesadvokater
4. marts 2013 Hæftelsesgennembrud v/Professor Erik Werlauff
14. januar 2013 Take-overreglerne under udvikling v/Hanne Råe Larsen, kontorchef i Finanstilsynets Børskontor og advokat Christian Lundgren, Kromann Reumert
 
3. december 2012 Bestyrelsesarbejde, herunder samarbejde med og mellem bestyrelse, formandskab, bestyrelsesudvalg og direktion v/Bestyrelsesformand Ole Andersen
 
10. oktober 2012


 
UK Bribery Act, US Foreign Corrupt Practices Act og tilsvarende regler af betydning i Danmark og for danske selskaber v/Keith McCarthy, Camilla Collet og Henrik Lind
 
4. september 2012
 
Små og mellemstore virksomheder v/Professor Mette Neville
 
24. maj 2012 Oplysningsforpligtelser v/Professor, dr. jur. Jesper Lau Hansen

30. april 2012

God selskabsledelse v/Sten Scheibye og Christian Frigast

3. november 2011
 

Udviklingen inden for rapportering om samfundsansvar i dansk og internationalt perspektiv v/ Partner Birgitte Mogensen, PWC og Susanne Stormer, ansvarlig for Novo Nordisks rapportering og samfundsansvar 
 
5. september 2011 
Det Danske EU formandskab - diverse emner v/ Troels Blicher Danielsen, kontorchef, Internationalt Sekretariat, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Eva Meiling, Vicedirektør, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Lars Hammer-Jespersen, Chefkonsulent, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Thea Utoft Høj Jensen, National Ekspert, DG Markt, velkomst og afslutning v/ Professor, dr. jur. Jan Schans Christensen
 
16. juni 2011
 
Udviklingen indenfor regnskabs- og revisionsområdet - set fra branchens såvel som fra standardsætters og myndigheders side v/ Statsautoriseret revisor Anders Gjelstrup
 
11. maj 2011
 
Selskabslovens fase 2 v/ Professor, dr. jur. Jan Schans Christensen og Lars Bunch, kontorchef i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
 
9. december 2010
 
Erhvervsdrivende fonde og ikke-erhvervsdrivende fonde samt beskatning af fonde v/ Jytte Heje Mikkelsen, Nicolai Pii og advokat Kaspar Bastian
 
7. september 2010 Bestyrelsesansvar efter den nye selskabslov v/advokat Morten Samuelsson

22. juni 2010

Erfaringerne med den nye selskabslov v/advokat Jens Steen Jensen og kontorchef Lars Bunch
 
19. maj 2010 Grænseoverskridende fusioner og spaltninger v/Thea Utoft Høj Jensen og Advokat Stig Bigaard
 
24. november 2009
 
Den nye selskabslovs regler om selvfinansiering og aktionærlån, herunder også moderselskabslån v/ advokat Henrik Thouber og kontorchef Lars Bunch
 
22. september 2009
 
Ejeraftaler - aktionær- og anpartsoverenskomster den nye selskabslov v/advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen og lektor, cand.jur. Noe Munck
 
9. juni 2009
 
Den nye selskabslov og dens betydning for selskaberne v/statsautoriseret revisor Eskild N. Jakobsen, kontorchef Lars Bunch og advokat Monica Reib
 
28. maj 2009 Det Europæiske Anpartsselskab v/professor lic.jur. Søren Friis Hansen
 

2. december 2008
 
Conference on Modernising European Company Law - the Case of Denmark i samarbejde med FOCOFIMA

27. maj 2008
 

Revisionsudvalg v/statsautoriseret revisor Finn L. Meyer
 
28. april 2008
 
Incitamentsaflønning v/advokat Jørgen Boe
 
31. marts 2008

 
Muligheder og udfordringer ved elektroniske generalforsamlinger v/Carsten
Thumann og Jacob Arenander, VP Investor Services, og advokat Klaus
Søgaard
 
26. februar 2008

 
Dansk og europæisk selskabsret v/ chefkonsulent Lars Bunch og professor,
dr.jur. Jan Schans Christensen
 

11